PRE-MINI

del 5 al 7 de juny

5 DE JUNY

ARRIBADA I BENVINGUDA

6 DE JUNY

FASE DE GRUPS
ACTIVITATS RECREATIVES

7 DE JUNY

FASE FINAL I CONSOLACIÓ

MINI

del 5 al 7 de juny

5 DE JUNY

ARRIBADA I BENVINGUDA

6 DE JUNY

FASE DE GRUPS
ACTIVITATS RECREATIVES

7 DE JUNY

FASE FINAL I CONSOLACIÓ